RC revue

» Inzerce » Řádková inzerce


Řádková inzerce v časopisu

Rubriku Modeláři sobě nelze využívat k prodeji zboží koupeného či zhotoveného ke komerčním účelům ani k nabídce služeb atp. K tomu slouží inzerce plošná.

Jak podávat řádkovou inzerci písemně?

Vyplňte originál kuponu otištěného v každém čísle časopisu RC revue a zašlete jej nalepený na korespondenčním lístku nebo v obálce na adresu: RC revue, Baranova 31, 130 00 Praha 3. Do „žebříčku“ na kuponu napište text inzerátu tak, aby vždy jeden znak (písmeno, interpunkční znaménko, mezera mezi slovy) byl v jednom poli. Součástí textu v žebříčku musí být i vaše adresa nebo telefonní či e-mailové spojení. Redakce spojení inzerenta a zájemce nezajišťuje. Pište čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Za chyby vzniklé přepisováním nečitelného textu redakce neodpovídá.

Váš inzerát bude zařazen do nejbližšího čísla, redakce si však vyhrazuje možnost jeho přesunutí, pokud množství inzerátů přesáhne plánovaný rozsah inzertní rubriky.